top of page

PRIVACY STATEMENT

Inleiding

Dank voor je bezoek aan 40beats.nl. Onze website wordt onderhouden door 40beats. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe 40beats omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

 

Informatie over 40beats

40beats is gevestigd te Amstelveen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 34377549 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is 40beats bereikbaar via info@40beats.nl

 

Verwerkingen van persoonsgegevens

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een Rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van jouw toestemming dan wel op grond van het gerechtvaardigd belang. 40beats verwerkt je persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

 

Analytische doeleinden

40beats gebruikt je persoonsgegevens voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. Dit betreft het doen van onderzoek naar (mogelijke) klanten van 40beats, met als doel het verkrijgen van inzichten dan wel het kunnen analyseren van hun demografische kernmerken en hun interesse in diensten van 40beats, om daarmee de contactstrategie en het dienstenaanbod van 40beats uiteindelijk beter te laten aansluiten op jou als bezoeker van de website.

 

Bewaartermijn

40beats bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, met het oog op het voldoen aan de wettelijke, boekhoudkundige of rapportage verplichtingen. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking en de doeleinden waarvoor wij die gebruiken. 

 

Jouw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om 40beats te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om 40beats te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt je contact opnemen met ons via info@40beats.nl. Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Minderjarig

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van je ouders dan wel je wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

 

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 06-03-2020.

 

Contactgegevens 40beats

De website en de persoonsgegevens die je op onze website achterlaat worden beheerd door 40beats, Prof. W.H. Keesomlaan 12, 1183 DJ te Amstelveen. Voor vragen, opmerkingen of mededelingen over dit privacy statement kunt je contact opnemen via info@40beats.nl. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website (via links) kunnen worden bezocht. 

 

Cookiebeleid

 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookie
bottom of page